Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

29/09/2022

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Πωλήσεων - Ολυμπιακή Ζυθοποιία

Πωλήσεις Χονδρικής (B2B)

Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η Optimal HR Group, εκ μέρους της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, αναζητεί Υπεύθυνο Ανάπτυξης Πωλήσεων για την περιοχή των Ιωαννίνων.

Ο / Η κάτοχος της θέσης Υπεύθυνος Ανάπτυξης Πωλήσεων, είναι υπεύθυνος / η για την επιτυχή υλοποίηση του πλάνου ανάπτυξης πωλήσεων στις περιοχές ευθύνης του / της, εντός του Ν. Ιωαννίνων, εστιάζοντας στην αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση του πελατολογίου και εφαρμόζοντας εστιασμένες ενέργειες ενεργοποίησης του καναλιού.

Απαραίτητα Προσόντα

Το προφίλ που αναζητάμε:
 • Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης AEI/TEI
 • Προϋπηρεσία 1-3 ετών σε αντίστοιχο οργανωμένο περιβάλλον πωλήσεων θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό προσόν
 • Ευχέρεια στη χρήση προγραμμάτων Ms Office
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Ομαδική συμπεριφορά μέσα από την επίδειξη Ευθυγράμμισης, Υπευθυνότητας και Δράσης
 • Πάθος και ακεραιότητα
 • Προσωπική παρακίνηση
 • Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού

Παροχές

Τι μπορείς να αναμένεις από την Ολυμπιακή Ζυθοποιία

Η κουλτούρα βασίζεται στην ανοιχτή επικοινωνία και το ομαδικό πνεύμα, για την
αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων.

Επιπλέον η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων
 • Συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη
 • Προοπτικές ανάπτυξης
 • Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη