Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

10/05/2023

After Sales Dispatcher

Γραμματειακή Υποστήριξη - Υπάλληλοι Γραφείου

Πόλη ΑΧΑΡΝΑΙ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Περιγραφή

Περιγραφή Θέσης

Ο ρόλος του Dispatcher περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των καθημερινών εργασιών των τεχνικών συμβούλων προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πελάτων έγκαιρα και αποδοτικά.

Επίσης διασφαλίζει ότι όλες οι προγραμματισμένες εργασίες ιεραρχούνται, προγραμματίζονται και υλοποιούνται εντός συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων.


Κύριες Αρμοδιότητες

 • Καταγραφή κλήσεων πελατών ακολουθώντας τις συμφωνηθέντες διαδικασίες.
 • Δημιουργία άριστων σχέσεων με τους πελάτες , τεχνικούς συμβούλους και συνάδελφους.
 • Διασφάλιση ότι οι πελάτες ενημερόνονται τακτικά για την πορεία των εργασιών τους.
 • Προγραμματισμός συντηρήσεων.
 • Προγραμματισμός απουσιών τεχνικών συμβούλων σε συνεργασία με τον Service Manager.
 • Τιμολόγηση.
 • Επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα του After Sales.
 • Συμμετοχή στις απαραίτητες εκπαιδεύσεις με σκοπό την εξέλιξή του/της.

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

 • Οργάνωση
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Αποτελεσματικότητα
 • Γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Μεθοδικότητα
 • Αφοσίωση

Απαραίτητα Προσόντα

 • Γνώση Η/Υ (Word, Excel, Outlook)
 • Γνώση SAP System (επιθυμητό)
 • Γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών

Παροχές

 • Δυνατότητες εξέλιξης εντός οργανισμού.
 • Σύνχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Ανατγωνιστικές αποδοχές.
 • Ετήσιο bonus παραγωγικότητας.
 • Ιδιωτική ασφάλιση.
 • Παροχή εταιρικού τηλεφώνου & Laptop.
 • Άμεση πρόσληψη.