Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

19/10/2021

Ψυκτικός & Βοηθός Ψυκτικού

Τεχνικοί ΕΠΑΛ / ΙΕΚ - Βοηθοί

Πόλη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνικές Σχολές ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ

Περιγραφή

Η εταιρεία Delphis επιθυμεί να προσλάβει τους κατάλληλους υποψηφίους για τη θέση ψυκτικού στο τμήμα του κλιματισμού-εμπορικής ψύξης και βοηθού ψυκτικού για το τμήμα του κλιματισμού στο υποκατάστημά της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή ΤΕΕ (Β κύκλου) ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού ή Δίπλωμα ΙΕΚ ειδικότητας Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνια σε επισκευές – συντηρήσεις (για την θέση του ψυκτικού).
 • Καλή γραπτή & προφορική επικοινωνία στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
 • Γνώση Η/Υ.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για την θέση του ψυκτικού).
 • Επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδικότητα / Οργανωτικότητα.
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Προοπτικές εξέλιξης.