Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

12/9/2023

Project Consultant Engineer

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Η ELVIAL SA, με πυλώνες ανάπτυξης την τεχνολογική πρωτοπορία, το απαράμιλλο design και την πελατοκεντρική φιλοσοφία ξεχωρίζει στην ευρωπαϊκή αγορά διέλασης αλουμινίου και αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου για περισσότερο από 30 χρόνια.

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της στρατηγικής, επιθυμεί να προσλάβει για τις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο Αττικής:

Project Consultant Engineer 

Η θέση αναφέρεται στη Διεύθυνση του Τομέα Έργων της εταιρείας, με βασικό στόχο τη διείσδυση και τοποθέτηση των προϊόντων της εταιρείας σε κατασκευαστικά έργα.

Βασικά Καθήκοντα:
/ Χαρτογράφηση έργων στoν τομέα ευθύνης της Ελληνικής Επικράτειας
/ Ολοκληρωμένη και αποτελεσματική επικοινωνία με μελετητικά γραφεία, τεχνικές εταιρείες, επενδυτές
/ Ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων έργου και προετοιμασία της βέλτιστης τεχνικοοικονομικής πρότασης
/ Αποτελεσματικό Monitoring του έργου σε όλα τα στάδιά του έως την πλήρη αποπεράτωσή του

Απαραίτητα Προσόντα

/ Πτυχιούχος Πολυτεχνικής Σχολής [Αρχιτεκτονική, Πολιτικός Μηχανικός κλπ]
/ Άριστη γνώση Η/Υ και της Αγγλικής γλώσσας
/ Πολύ καλή γνώση autocad
/ Επιθυμητή προϋπηρεσία 2-3 ετών στον κατασκευαστικό κλάδο, ιδανικά στις κατασκευές αλουμινίου.
/ Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, εχεμύθεια
/ Ευχέρεια επαγγελματικών ταξιδιών

Παροχές

/ Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
/ Ιδιωτική ασφάλεια υγείας
/ Εταιρικό αυτοκίνητο
/ Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
/ Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης