Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

10/08/2022

Σύμβουλος Πωλήσεων Ενέργειας (Κατάστημα Κηφισιάς)

Πωλήσεις Λιανικής - Merchandising

Πόλη ΚΗΦΙΣΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Σύμβουλος Πωλήσεων Ενέργειας (Κατάστημα Κηφισιάς)

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό της εταιρείας ΖeniΘ, του 1ου παρόχου ολοκληρωμένης ενέργειας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση του καταστήματος Κηφισιάς:

H εταιρία

H ZeniΘ, ο 1ος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα, παρέχει φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα σε ολόκληρη την Ελλάδα! Στόχος της εταιρίας είναι η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των σύγχρονων ελληνικών οικογενειών, των επιχειρήσεων και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων με αδιαπραγμάτευτη την προσφορά ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων υψηλού επιπέδου προς τους πελάτες της σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η επιτυχής και μακρά πρόοδος της Εταιρείας βασίζεται τόσο στα σημαντικά οφέλη του φυσικού αερίου όσο και στην προτεραιότητα που δίδεται στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών - οικιακών και εταιρικών, παρέχοντας υψηλού επιπέδου, ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες.

Περιγραφή Θέσης

Η ομάδα μας στο κατάστημα της Κηφισιάς, μεγαλώνει!
Αναζητούμε να εντάξουμε ένα (1) νέο μέλος στην ομάδα μας στο κατάσταση της Κηφισιάς, με ευχέρεια στην επικοινωνία, ευγένεια και πελατοκεντρική αντίληψη για την εξυπηρέτηση του πελατολογίου μας.
Αν σου αρέσει η επικοινωνία, oι πωλήσεις και έχεις φιλοδοξίες και δυναμισμό, αυτή η θέση είναι για σένα!

Αρμοδιότητες

• Εξυπηρέτηση, διαχείριση και επίλυση προβλημάτων/παραπόνων πελατών με στόχο την μεγιστοποίηση της ποιοτικής εξυπηρέτησής.
• Έκδοση λογαριασμών Φυσικού Αερίου & Ηλεκτρισμού.
• Διαχείριση πληρωμών λογαριασμών μέσω P.O.S.
• Ενημέρωση πελατών σχετικά με τα προϊόντα Φυσικού Αερίου & Ηλεκτρισμού, καθώς και τις υπόλοιπες υπηρεσίες της εταιρείας και καθοδήγηση τους, βάσει των εταιρικών διαδικασιών.
• Καταχώρηση και έκδοση συμβάσεων προμήθειας Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρισμού., καταγγελίες συμβάσεων.
• Ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος για την εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων πελατών, για τα προϊόντα & υπηρεσίες φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού και παρακολούθηση του ενδιαφέροντος προκειμένου να επιτευχθεί η σχετική πώληση.
• Καταχώρηση και διεκπεραίωση αιτημάτων πελατών, τα οποία θα προωθηθούν στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής του αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αιτήσεις διαδοχής/μεταβίβασης σύμβασης προμήθειας, διακοπής παροχής, παύσης εκπροσώπησης σημείου παράδοσης, κ.λπ.
• Αποστολή ενημερωτικών επιστολών προς τους υφιστάμενους πελάτες σχετικά με τις διάφορες εργασίες του Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατών.
• Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις οδηγίες που λαμβάνει.
• Καθημερινή ηλεκτρονική και φυσική αρχειοθέτηση των αιτημάτων και εγγράφων προς το κατάστημα.
• Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες της εταιρείας.
• Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα της εταιρείας.

Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητα προσόντα

• Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην εξυπηρέτηση πελατών ή πώληση λιανικής
• Εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις επιθυμητή
• Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, εφόσον απαιτηθεί
• Εχεμύθεια, ευγένεια, υπευθυνότητα και συνέπεια
• Ικανότητές ομαδικής συνεργασίας και δημιουργική σκέψη
• Επιθυμητή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Επιθυμητή γνώση CRM
• Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας

Παροχές

Προσφέρουμε

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Μηνιαίο Bonus επίτευξης στόχων
• Διατακτικές σίτισης για κάθε ημέρα εργασίας, επιπλέον του μηνιαίου μισθού
• Εύκολη πρόσβαση με ΜΜΜ (πλησίον ηλεκτρικού σταθμού Κηφισιάς)
• Συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη, χρηματοδοτούμενη από την εταιρία
• Ευχάριστο περιβάλλον με σύγχρονες εγκαταστάσεις εργασίας
• Προοπτικές εξέλιξης εντός του οργανισμού
• Προνομιακά προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου

Γίνε μέλος μιας δυναμικής ομάδας πωλήσεων, δουλεύοντας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας!


Σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται άκρως εμπιστευτικές.


Η ZeniΘ δεσμεύεται να παρέχει ένα ασφαλές, ευέλικτο και με σεβασμό περιβάλλον για όλους τους υπαλλήλους, τους υποψηφίους και τους πελάτες, χωρίς καμία μορφή διάκρισης, εκφοβισμού και σεξουαλικής παρενόχλησης. Στόχος είναι όλο το εργατικό δυναμικό να αισθάνεται πραγματικά ίσο και ικανό να δώσει το καλύτερο του εαυτό, ανεξάρτητα από τη φυλή, την εθνικότητα, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εγκυμοσύνη, την εθνική προέλευση, ηλικία, τη σωματική και πνευματική ειδική ανάγκη, την οικογενειακή κατάσταση, το σεξουαλικό προσανατολισμό και οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό.


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.