Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

04/10/2022

Εργοταξιάρχης Μηχανικός

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Ζητείται Εργοταξιάρχης μηχανικός για νέα πολυόροφη οικοδομή στο Νέο Ηράκλειο.

Εκκίνηση έργου: Δεκέμβριος 2022

Διάρκεια σύμβασης: 16 μήνες 

Αμοιβή 2.000+ΦΠΑ / μήνα

Απαραίτητα Προσόντα

  • Εμπειρία σε κτιριακά έργα