Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

08/11/2022

Εργάτες Παραγωγής

Παραγωγή - Εργάτες - Τεχνίτες

Πόλη ΜΟΣΧΑΤΟ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Εργάτες Παραγωγής

Περιγραφή Θέσης
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο ρόλο σε χώρο εργοστασίου
•Διάθεση για εργασία• Πλήρες πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Απαραίτητα Προσόντα

• Προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση
• Ακρίβεια και αξιοπιστία όσο αφορά τις έφθινες εργασίας

Παροχές

• Πλήρες πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.