Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

28/11/2022

Υπεύθυνος Γραμματείας & Digital Campaigns σε Social Media

Γραμματειακή Υποστήριξη - Υπάλληλοι Γραφείου

Πόλη ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Ζητείται Υπεύθυνος Γραμματείας & Digital Campaigns σε Social Media από φροντιστήριο στο κέντρο της Αθήνας.

Θέση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Αρμοδιότητες:

Σύσταση τμημάτων προετοιμασίας, με ικανότητα καθοδήγησης, συντονισμού και επίβλεψης διδασκόντων και μαθητών.
 • Συνέντευξη-αξιολόγηση διδακτικού προσωπικού
 • Οργάνωση και συντονισμός γραμματείας
 • Διοργάνωση και προγραμματισμός online σεμιναρίων/μαθημάτων σε συνεργασία με εισηγητές
 • Λεπτομερής παρουσίαση σεμιναρίων σε όλους τους ενδιαφερόμενους (one-to-one / σε group)
 • Ενεργή συμμετοχή σε meetings/webinars με εκπαιδευόμενους & εισηγητές πριν κ κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των σεμιναρίων
 • Διαχείριση και βελτιστοποίηση digital campaigns σε social media, και Google Ads
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση newsletter campaigns, e-mail marketing
 •  Εξεύρεση και ανάπτυξη νέου πελατολογίου

Απαραίτητα Προσόντα

Διοικητικές Ικανότητες

 • Πελατοκεντρική νοοτροπία. Άριστες οργανωτικές - επικοινωνιακές - διαπραγματευτικές δεξιότητες.
 • Επαγγελματική παρουσία. Ευχέρεια γραπτού-προφορικού λόγου.
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, λήψης αποφάσεων και αποτελεσματικής επίλυσης καθημερινών ζητημάτων
 • Ανάλυση δεδομένων του ανταγωνισμού και της αγοράς ανά υπηρεσία.
 • Κατανόηση αναγκών των πελατών για την παρουσίαση ολοκληρωμένων λύσεων
 • Ισχυρή θέληση για επίτευξη εξαιρετικών αποδόσεων

Απαραίτητες γνώσεις

 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, software, hardware, κατασκευή-διαχείριση ιστοσελίδων (wordpress)
 • Άριστη γνώση social media (Google, Αds, F/B, Instagram κ.α)
 • Πολύ καλές γνώσεις digital marketing για την προώθηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της επιχείρησης
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας βίντεο
 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ κατά προτίμηση στους τομείς Μarketing, Επικοινωνία & Διαφήμιση, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε συναφή αντικείμενα και αντίστοιχη προϋπηρεσία, θα εκτιμηθεί.