Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

29/11/2022

Μηχανολόγος Μηχανικός

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΒΟΛΟΣ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Η ICAP Recruitment Solutions είναι μέρος της ICAP People & Employment Solutions, του μεγαλύτερου Παρόχου Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Με περισσότερο από 50 χρόνια εμπειρίας, εξειδικευόμαστε στην αξιολόγηση και επιλογή αποφοίτων και νέων στελεχών για Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Για λογαριασμό μιας από τις πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενες βιομηχανικές εταιρείες, με έδρα την ευρύτερη περιοχή του Βόλου, αναζητείται:

Μηχανολόγος Μηχανικός – (Ref. 6346/ME/RS/GR)

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμό και συντονισμό των διαδικασιών παραγωγής σε μηχανολογικά θέματα για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας
 • Ανάπτυξη και βελτίωση των διαδικασιών για αποτελεσματική χρήση εξοπλισμού και υλικών για μεγιστοποίηση της παραγωγής
 • Χρήση εργαλείων ανάπτυξης των επιχειρησιακών στρατηγικών για την επίτευξη παραγωγικών και οικονομικών στόχων
 • Τήρηση των διαδικασιών και των οδηγιών που πρέπει να ακολουθηθούν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού και την ποσότητα των απαιτούμενων υλικών
 • Προσδιορισμό μη ασφαλών λειτουργιών και πρακτικών
 • Τήρηση και αναθεώρηση των διαδικασιών ασφαλείας και περιβαλλοντικών κανονισμών για τους εργαζόμενους
 • Παροχή υποστήριξης σε μηχανολογικά θέματα για δραστηριότητες παραγωγής και συντήρησης με στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης παραγωγής
 • Αξιολόγηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων παραγωγής και υποβολή συστάσεων για βελτιώσεις
 • Εφαρμογή πρωτοβουλιών μείωσης κόστους διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα ποιότητας
 • Έλεγχο των διαστάσεων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και αντιστοίχιση αριθμών σε λίστες υλικών
 • Δημιουργία λίστας υλικών και παραγγελιών σε συνεργασία με το τμήμα προμηθειών
 • Ανάπτυξη οδηγιών λειτουργίας και προδιαγραφών εξοπλισμού για δραστηριότητες της παραγωγής
 • Ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών σχετικών με την παραγωγική ικανότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία
 • Δημιουργία τεχνικών αναφορών για πελάτες
 • Διερεύνηση προβλημάτων, ανάλυση βασικών αιτιών και εξαγωγή λύσεων

Απαραίτητα Προσόντα

Προφίλ υποψηφίου:
 • Πτυχίο AEI Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία σε λεπτομερή εκπόνηση σχεδίων με κλίμακα για θεμέλια, μεταλλικά κτίρια και κατασκευές βάσει προδιαγραφών και άλλων δεδομένων θα εκτιμηθεί
 • Γνώση προγραμμάτων σχεδίασης CAD (AutoCad, ή παραμετρικά CREO ή Inventor ή Dassault Systemes) για την παραγωγή σχεδίων, σχεδίων εργασίας, γραφημάτων, εντύπων και αρχείων
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office, Adobe Systems για την προετοιμασία εκτιμήσεων και προϋπολογισμών
 • Εξοικείωση στη χρήση προγράμματος ERP για τις παραγγελίες υλικών
 • Άριστη γνώση Αγγλικής
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες
 • Προσανατολισμός στον στόχο και το αποτέλεσμα
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει:
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
 • Προοπτικές εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση μέσα σε ένα εξελισσόμενο, δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.