Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

11/08/2022

Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Τεχνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται στις ηλεκτρομηχανολογικές συντηρήσεις κτιρίων ενδιαφέρεται να προσλάβει Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο σχετικής ειδικότητας ΑΕΙ

Παροχές

  • Δυνατότητα εξωτερικής συνεργασίας με μπλοκ παροχής υπηρεσιών