Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

26/11/2023

Ηλεκτρολόγος Βάρδιας

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΘΗΒΑ | ΘΗΒΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνικές Σχολές ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ

Περιγραφή

Ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο λειτουργίας και συντήρησης έργων, αναζητά Ηλεκτρολόγο Βάρδιας. Αν διαθέτεις πτυχίο στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας, μία νέα επαγγελματική ευκαιρία με πολλά προνόμια, σε περιμένει.

Κάνε την αίτησή σου εδώ.

Οι αρμοδιότητες του/της Ηλεκτρολόγου Βάρδιας είναι οι παρακάτω:
 • Πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού των συστημάτων διοδίων συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του σταθμού διοδίων.
 • Εγκαθιστά και αντικαθιστά στοιχεία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεμβαίνοντας όπου απαιτείται, στοχεύοντας στην ορθή λειτουργία των συστημάτων.
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των συστημάτων με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση τους και την άμεση επίλυση των προβλημάτων.
 • Δημιουργεί γραπτές αναφορές των προβλημάτων και της συχνότητας αυτών, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος στις πραγματοποιηθείσες επεμβάσεις.
 • Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος (υλικά, εργαλεία, κλπ.) καθώς και τους χώρους αποθήκευσης αυτού, εξασφαλίζοντας την καταλληλότητα τους.

Απαραίτητα Προσόντα

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω:
 • Πτυχίο (ΤΕΙ, ΤΕΕ ή ΤΕΣ) στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας
 • Άδεια Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη 2ης Ομάδας Α’ Ειδικότητας
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Παροχές

Η εταιρείας προσφέρει για τη θέση του/της Ηλεκτρολόγου Βάρδιας τα παρακάτω:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Κάρτα διοδίων για δωρεάν διελεύσεις
 • Ασφάλιση Ζωής και Υγείας
 • Πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης για εσάς και την οικογένειά σας
 • Προγράμματα επιπλέον εκπαίδευσης στο αντικείμενό σας
 • Επιβράβευση απόδοσης και προοπτικές εξέλιξης
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.