Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

16/08/2022

Χειριστής/στρια Μηχανής Παραγωγής ή Εμφιάλωσης

Παραγωγή - Εργάτες - Τεχνίτες

Πόλη ΚΑΤΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | ΚΙΛΚΙΣ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνικές Σχολές ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ

Περιγραφή

Η γαλακτοβιομηχανία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, επιθυμεί να προσλάβει στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις στους Κάτω Απόστολους Κιλκίς, Χειριστές Μηχανών Παραγωγής ή Εμφιάλωσης.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Προετοιμάζει και χειρίζεται τις μηχανές σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας τους, με στόχο την καθημερινή εκτέλεση του προγράμματος παραγωγής, χωρίς ελλείψεις και αστοχίες.
 • Συμπληρώνει και αρχειοθετεί τα έντυπα παραγωγής, των διαδικασιών και των οδηγιών που αφορούν την παραγωγική διαδικασία.
 • Τηρεί αυστηρά όλα τα κριτήρια της διαδικασίας παραγωγής και συσκευασίας, αλλά και όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με τα συστήματα ποιότητας του εργοστασίου.
 • Εκτελεί βασικές οργανοληπτικές μετρήσεις (π.χ. όψη, οσμή, γεύση).

Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος/η Τεχνικής Σχολής
 • Προϋπηρεσία >2 ετών σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες σε πενθήμερη βάση
 • Ενημερώνει και συνεργάζεται με την Τεχνική Διεύθυνση στο πλαίσιο της προληπτικής συντήρησης, αλλά και της αποδοτικής λειτουργίας της μηχανής.
 • Καλή γνώση Αγγλικών και χρήσης Η/Υ
 • Βασικές γνώσεις τεχνολογίας γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Βασικές γνώσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, θα εκτιμηθούν
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης

Παροχές

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό, δυναμικό και ευέλικτο πακέτο αποδοχών
 • Δωρεάν μετακίνηση από και προς την Θεσσαλονίκη
 • Χιλιομετρική αποζημίωση υπό προϋποθέσεις
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Πρόσθετη δωρεάν ιδιωτική ασφάλιση
 • Δυναμικό, σύγχρονο, ανθρώπινο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον
 • Διαρκής εκπαίδευση, επιμόρφωση και ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη