Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

07/12/2022

Ανειδίκευτοι εργάτες παραγωγής

Παραγωγή - Εργάτες - Τεχνίτες

Πόλη ΤΑΥΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, ελληνικής εταιρείας τροφίμων, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Ανειδίκευτοι Εργάτες Παραγωγής (Ταύρος)

Περιγραφή Θέσεων


• Προετοιμασία και ταξινόμηση προϊόντων
• Υποστηρικτικές εργασίες στο χώρο της παραγωγής
• Μεταφορά και αποθήκευση πρώτων υλών

Απαραίτητα Προσόντα

• Κάτοχος πιστοποιητικού Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση παραγωγής επιθυμητή
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
• Οργανωτικότητα, επικοινωνιακές ικανότητες και διάθεση για εργασία

Παροχές

Παροχές Εταιρείας

• Ικανοποιητικές απολαβές
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
• Άμεση πρόσληψη

Για την υποβολή του βιογραφικού σας, πατήστε εδώ: https://springprofessional.secure.force.com/jobboard/QuickApplyToJob?JobId=a0W4I00000XmxmHUAR&boardName=Greece%20PP%20Adecco&language=el

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.