Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

28/02/2023

Facility Management Coordinator

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η Redex Α.Ε ζητά να προσλάβει Facility Management Coordinator (Συντονιστή Υπηρεσιών Εγκαταστάσεων), για την διαχείριση εγκαταστάσεων εντός Αττικής.

Αντικείμενο Εργασίας

• Συντονισμός εργασιών προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης.
• Συντονισμός του προγράμματος επισκέψεων των εξωτερικών συνεργείων.
• Υλοποίηση επισκευής βλαβών μικρής κλίμακας (Η/Μ, υδραυλικά).
• Συνεχής αυτοψίες και διατήρηση της βέλτιστης εικόνας / κατάστασης της εγκατάστασης.
• Καθημερινή επικοινωνία με τους υπαλλήλους της εγκατάστασης και καταγραφή των αιτημάτων.
• Εξασφάλιση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας.

Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητα προσόντα

• Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου / Μηχανολόγου Μηχανικού.
• 3 ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία στον κλάδο του Facility Management ή της κατασκευής.
• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
• Γνώση χρήσης Η/Υ και ειδικότερα Microsoft Office.
• Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
• Έμφαση στη λεπτομέρεια.

Παροχές

Επιθυμητά Προσόντα

• Γνώση χρήσης BMS (Building Management System).
• Βασικές γνώσεις λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού (Η/Ζ, αντλίες, πυροσβεστικά συγκροτήματα κ.α.)