Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

22/03/2023

ΠΩΛΗΤΗΣ Β2Β

Πωλήσεις Χονδρικής (B2B)

Πόλη ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΠΑΤΡΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Eμπορική εταιρία με λιπαντικά και είδη αυτοκινήτου, αναζητά στα πλαίσια της ανάπτυξης του δικτύου της για την Πελοπόννησο:
Πωλητή Β2Β


• Διαχείριση και διατήρηση υπάρχοντος πελατολογίου
• Διαχείριση παραγγελιών ( νέες & επαναληπτικές )
• Ανάπτυξη νέου πελατολογίου
• Τήρηση εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής
• Ενημέρωση υποψήφιων πελατών για τα προϊόντα της εταιρίας
• Επίτευξη εμπορικών στόχων
• Ανάπτυξη και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες
• Παρακολούθηση και ενημέρωση για τις ενέργειες του ανταγωνισμού

Απαραίτητα Προσόντα

• Γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MS Office
• Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
• Πελατοκεντρική αντίληψη
• Δυναμική προσωπικότητα
• Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
• Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
• Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

Παροχές

• Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
• Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση
• Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας
• Πλήρης απασχόληση.