Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

07/12/2022

Οδηγός Δ και Ε κατηγορίας

Logistics - Αποθήκη - Μεταφορές

Πόλη ΣΥΝΤΑΓΜΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Ζητείται οδηγός Δ και Ε κατηγορίας.

Κέντρο, Αθήνα. 

Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης.