Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

04/10/2022

Ηλεκτρολόγος

Τεχνικοί ΕΠΑΛ / ΙΕΚ - Βοηθοί

Πόλη ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | ΚΕΡΚΥΡΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνικές Σχολές ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ

Περιγραφή

Η εταιρεία ΛΥΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, τεχνική εταιρεία με αντικείμενο τη συντήρηση κτιρίων και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αναζητά Ηλεκτρολόγο για εργασία στη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολομηχανολογικών εγκαταστάσεων στην Κέρκυρα.


Αρμοδιότητες:

Απασχόληση στην κατασκευή, επέκταση, συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εντός κι εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων, όπου οι βασικές εργασίες θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Έλεγχο, συντήρηση ή αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων
Αποκατάσταση-επισκευή βλαβών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που προέρχονται από φυσιολογική φθορά ή οποιαδήποτε άλλη αιτία
Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών,
Συντήρηση και επισκευή στα δίκτυα ασθενών ρευμάτων (αντικατάσταση πριζών δικτύου και έλεγχος λειτουργίας).
Εργασίες αντικατάστασης λαμπτήρων και προβολείς παντός είδους. Τοποθετήσεις-εγκαταστάσεις (επίτοιχες ή μη), συσκευών όπως προτζεκτορες, τηλεοράσεις, κεραίες κλπ.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Άδεια Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου οποιασδήποτε Ομάδας και Ειδικότητας.
  • Επιθυμητή η εμπειρία σε χειρισμούς πινάκων ελέγχου λειτουργίας σε εγκαταστάσεις και αυτοματισμούς κίνησης και φωτισμού καθώς και σε ασθενή ρεύματα.

Παροχές

  • Φιλικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας, μέσα από το οποίο θα αναπτυχθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητές σου
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Συνεχής εκπαίδευση κι εκμάθηση νέων τεχνικών και τεχνολογιών στο αντικείμενο εργασίας


Συνθήκες εργασίας:

Πλήρης απασχόληση, πέντε ημέρες την εβδομάδα σε πρωινή (07:00-15:00) βάρδια.