Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

21/09/2022

Μηχανικός Αυτοματισμού (ή συναφούς ειδικότητας)

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Από Τεχνική Εμπορική εταιρεία στο Ηράκλειο ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Μηχανικός Αυτοματισμού με κύριες αρμοδιότητες:


• Οργάνωση, παρακολούθηση και επίβλεψη έργων αυτοματισμού δικτύου ύδρευσης και συστημάτων τηλελέγχου.

Απαραίτητα Προσόντα

• Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ μηχανολόγος – μηχανικός, ηλεκτρολόγος-μηχανικός, μηχανικός αυτοματισμού ή συναφούς ειδικότητας
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
• Άριστη γνώση Η/Υ (γνώση MS OFFICE, INTERNET, ΚΛΠ)
• Πολλαπλές δεξιότητες με ικανότητα υλοποίησης εργασιών με προσήλωση, μεθοδικότητα και μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια ακόμα και υπό πίεση
• Διάθεση για εξέλιξη
• Εργατικότητα - Ομαδικότητα
• Δίπλωμα οδήγησης

Θα συνεκτιμηθούν:
• Προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο
• Γνώση λειτουργίας λογισμικού SCADA

Παροχές

• Πλήρες πακέτο αποδοχών
• Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
• Άριστο περιβάλλον εργασίας