Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

18/6/2024

Promoter Καπνικών Προϊόντων (Έδρα Ιωάννινα)

Πωλήσεις Λιανικής - Merchandising

Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας πολυεθνικής εταιρίας στον τομέα των καπνικών προϊόντων αναζητά έναν υπάλληλο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Promoter Καπνικών Προϊόντων (Έδρα Ιωάννινα)


Περιγραφή Θέσης

 • Μηνιαίος προγραμματισμός των ενεργειών
 • Επικοινωνία με τα σημεία λιανικής για τη διεξαγωγή των ενεργειών
 • Τήρηση ημερήσιων και εβδομαδιαίων reports
 • Διεκπεραίωση προωθητικών ενεργειών
 • Άμεση λύση τυχόν θεμάτων που μπορεί να προκύψουν σε καταναλωτές
 • Παρακολούθηση και διατήρηση stock

Απαραίτητα Προσόντα

 • Aπόφοιτος/η Λυκείου/ ΑΕΙ/ ΤΕΙ
 • Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ
 • Άνεση στην επικοινωνία
 • Ευελιξία και ανεπτυγμένη ικανότητα για λήψη πρωτοβουλιών/ αποφάσεων
 • Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα
 • Ευελιξία στο ωράριο

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.


Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.