Είσοδος
Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

21/01/2022

Ακαδημαϊκός διευθυντής- Διευθυντής σπουδών

Εκπαίδευση

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Μεταπτυχιακό (MSc)

Περιγραφή

Τα καθήκοντα σας:

 • Συνεργάζεστε άμεσα με τον ιδιοκτήτη του κέντρου και λειτουργείτε αντ’ αυτού
 • Διδάσκετε τη γλώσσα στην οποία ειδικεύεστε σε διάφορα επίπεδα
 • Βοηθάτε στην επάνδρωση του εκπαιδευτηρίου με καθηγητές και φροντίζετε για την εκπαίδευση τους
 • Συμμετέχετε ενεργά μαζί με το προσωπικό του κέντρου σε όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και τις εκδηλώσεις του εκπαιδευτηρίου
 • Αναλαμβάνετε την επίτευξη του στόχου εγγραφών
 • Διασφαλίζετε την διατήρηση της καλής φήμης των Brands που εκπροσωπεί το εκπαιδευτήριο
 • Είστε επικεφαλής της ομάδας καθηγητών και οργανώνετε όλες τις απαραίτητες συσκέψεις τους
 • Αναλαμβάνετε την επάνδρωση του εκπαιδευτηρίου και φροντίζετε για την εκπαίδευση των νέων καθηγητών ή διοικητικών εργαζομένων 
 • Οργανώνετε το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων
 • Είστε ενήμερη/ος για την πρόοδο όλων των σπουδαστών του κέντρου
 • Εξασφαλίζετε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενους στο εκπαιδευτήριο, καλλιεργώντας ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
 • Είστε υπεύθυνος/η για τον κατάλληλο εξοπλισμό του σχολείου και τη συντήρηση του 
 • Συνεργάζεστε με τους καθηγητές και οργανώνετε τις απαραίτητες συσκέψεις τους  
 • Εκπροσωπείτε το εκπαιδευτήριο στις σχέσεις με προμηθευτές, συνεργάτες, γονείς, μαθητές, εταιρικούς πελάτες, την τοπική κοινωνία και άλλους οργανισμούς

Απαραίτητα Προσόντα

Το Προφίλ σας:

 • Απόφοιτος Ξενόγλωσσης Φιλολογίας κατά προτίμηση της Αγγλικής
 •  Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο C2
 •  Ιδανικά ανώτατες σπουδές, πτυχίο στον τομέα Educational Management.
 • 3ετή εμπειρία σε διοικητική θέση
 • Εμπειρία σε πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών
 • Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση
 •  Ευχέρεια στις  εφαρμογές MS Office, e-learning, εκπαιδευτικά προγράμματα και ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και προγράμματα CRM
 •  Ευχάριστη προσωπικότητα με οργανωτικές, επικοινωνιακές, ηγετικές δεξιότητες, δημιουργικότητα, υπευθυνότητα και ήθος
 • Ανταπόκριση  στις επαγγελματικές προκλήσεις, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητες παρακίνησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

Παροχές

• Άριστο εργασιακό περιβάλλον
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με μηνιαίο μισθό και bonus
• Διαρκή εκπαίδευση σε όλο το φάσμα των λειτουργιών
• Προοπτικές εξέλιξης