Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

23/01/2024

Πολιτικός Μηχανικός - Μηχανολόγος Μηχανικός Εργοταξίου

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Κατασκευαστική εταιρεία στο Μαρούσι, με εξειδίκευση στο νοσοκομειακό αλλά και τον οικιστικό κλάδο, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο για τη στελέχωση εργοταξίου

Αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας & της προόδου των έργων
 • Οργάνωση των εργοταξίων της εταιρείας
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Παρακολούθηση της εκτέλεσης των εργασιών βάσει αρχικού σχεδιασμού και αναφορά τυχόν αλλαγών ή αποκλίσεων
 • Διαχείριση των συνεργείων/ομάδων υλοποίησης
 • Συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας / συνεργάτες για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων
 • Παρακολούθηση της τήρησης των απαιτούμενων προτύπων ασφαλείας και υγείας
 • Εκτέλεση μετρήσεων & ελέγχου κόστους
 • Χειρισμός της αλληλογραφίας & του αρχείου του έργου
 • Επικοινωνία & διαχείριση των προμηθευτών
 • Επικοινωνία με πελάτες αναφορικά με την παροχή τεχνικής υποστήριξης κατα τη διάρκεια του έργου

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικο (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
 • 3 χρόνια τουλάχιστον αποδεδειγμένης εμπειρίας στη διαχείριση εργοταξίου
 • Γνώση των σχετικών νομοθεσιών και προτύπων στον τομέα της κατασκευής
 • Εξοικείωση με την χρήση σχετικού λογισμικού (ΑutoCad)
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης πολλαπλών συνεργείων
 • Εξαιρετική γνώση του MS Excel, του MS Outlook
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
 • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια οδήγησης

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Ένα ενθουσιώδες και συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας
 • Ευκαιρίες εργασίας σε εξειδικευμένα έργα