Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

04/01/2023

Εργάτες/ τριες Παραγωγής (Έδρα Άρτα)

Παραγωγή - Εργάτες - Τεχνίτες

Πόλη ΆΡΤΑ | ΑΡΤΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Εργάτες/ τριες Παραγωγής
(Έδρα Άρτα)


Περιγραφή Θέσης
• Διεκπεραίωση χειρωνακτικών εργασιών
• Διαλογή, ζύγιση και συσκευασία καρπών
• Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Απαραίτητα Προσόντα

• Απόφοιτος/η Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ
• Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχο αντικείμενο
• Ομαδικό πνεύμα εργασίας και προσοχή στη λεπτομέρεια

Παροχές

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Δυναμικό περιβάλλον εργασίας