Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

27/09/2022

Μηχανικός / Project Manager

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Μηχανικός ζητείται για τη θέση του Project Manager από εταιρεία Η/Μ έργων και ενεργειακών εφαρμογών.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο γνωστικού αντικειμένου
  • Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέση Οργάνωσης & Διοίκησης

Παροχές

  • Μισθός
  • Ασφάλιση 
  • Bonus επί αποτελεσμάτων και έργων