Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

30/09/2022

Εργάτες / Εργάτριες

Παραγωγή - Εργάτες - Τεχνίτες

Πόλη ΚΟΡΩΠΙ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Ζητούνται Νέοι εργάτες/εργάτριες παραγωγής πλήρους απασχόλησης από Βιομηχανία Χάρτου με έδρα το Κορωπί.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
  • Διασφάλιση σωστής λειτουργίας της γραμμής παραγωγής
  • Ικανότητα για προσεκτική και υπεύθυνη εργασία
  • Ομαδικό πνεύμα