Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

2/12/2022

Performance E- commerce Digital Marketing Specialist

Digital Marketing - Ecommerce - Design

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Εξωτερική συνεργασία
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Αναζητούμε σταθερό εξωτερικό συνεργάτη για τη θέση του Performance E- commerce Digital Marketing Specialist με σκοπό την σύναψη μόνιμης συνεργασίας με εταιρεία ψηφιακού marketing που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη.

Αρμοδιότητες θέσης:
 • Ανάλυση αναγκών και στόχοι πελάτη
 • Κατανομή budget
 • Σχεδιασμό και εκτέλεση on line campaigns
 • Μετρήσεις αποτελεσμάτων και στατιστική ανάλυση με βάση τους στόχους
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων στους πελάτες
 • Παρακολούθηση On-line ανταγωνισμού & τάσεων αγοράς
 • Διερεύνηση νέων ευκαιριών ανάπτυξης και υποβολή προτάσεων για digital Campaigns.

Απαραίτητα Προσόντα

Η θέση απαιτεί πολύ καλή γνώση και εμπειρία στο digital marketing και την ανάλυση στατιστικών στοιχείων.

Απαραίτητες γνώσεις:
 • Πτυχίο Digital Marketing ή πιστοποιήσεις επί του Ψηφιακού Marketing
 • Προϋπηρεσία 3 έτη πάνω στην διαχείριση accounts σε επίπεδο performance.
 • Πιστοποίηση σε google AdWords campaigns (Google Search, Display, Discovery,Youtube) και μεγάλη προηγούμενη εμπειρία – το minimum 30 accounts ( σε Google Shopping Campaigns & Facebook Conversions and Catalogue Sales Campaigns
 • Πολύ καλή γνώση set up για διαφημιστικές εκστρατείες στα social media
 • Πιστοποίηση σε Google Analytics ή αποδεδειγμένη εμπειρία γνώσης του Universal Analytics & του GA4. Γνώση δημιουργίας των κατάλληλων funnels για e-commerce accounts
 • Επιθυμητή η γνώση του Google Tag Manager
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Παροχές

Παρέχεται:
 • Αμοιβή ανά project.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση από πλευράς συνεργάτη θεωρείται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων για τις παρεχόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες.