Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

09/02/2024

Δειγματολήπτης - Παρασκευαστής Μικροβιολογικού - Χημικού Εργαστηρίου ελέγχου Τροφίμων - Νερών

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Περιγραφή

Από διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων τροφιμών -νερών στη Θεσσαλονίκη ζητείται δειγματολήπτης-παρασκευαστής με σχετική εμπειρία και ανάλογες σπουδές για τη συλλογή των δειγμάτων και την προετοιμασία των θρεπτικών υλικών-αντιδραστηρίων του εργαστηρίου. 

Απαραίτητα Προσόντα

  • Σχετική εμπειρία στην δειγματοληψία τροφίμων-νερών και παρασκευή θρεπτικών υλικών-αντιδραστηρίων (τουλάχιστον 1 χρόνος)
  • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
  • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες υποψήφιους
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Lower)