ΕΙΣΟΔΟΣ
Δεν είστε συνδεδεμένοι στο JobFind.gr Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες που σας παρέχει το JobFind.gr
ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Μηχανικός ΗΥ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 30/07/2021
Κατηγορία: Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες
Απασχόληση: Πλήρης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Περιοχή: ΑΘΗΝΑ
Ελάχιστο Απαραίτητο Επίπεδο Σπουδών: Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της που δραστηριοποιείται στο δημόσιο τομέα της ενέργειας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Μηχανικός ΗΥ

Περιγραφή Θέσης
• Διενέργεια επιθεωρήσεων και ποιοτικού ελέγχου υλικών και εξοπλισμού
• Εισήγηση για την ποιοτική παραλαβή ή μη του υλικού και εξοπλισμού
• Σχεδιασμός πλάνου επιθεωρήσεων για την σωστή οργάνωση της κάθε επιθεώρησης
• Έλεγχος συμφωνίας υλικού και εξοπλισμού με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και τα διεθνή πρότυπα (Acceptance Tests)
• Παρακολούθηση όλων των προβλεπόμενων δοκιμών (Δοκιμών τύπου, Αποδοχή παρτίδας, Σειράς)
• Σύνταξη έκθεσης Επιθεώρησης με απαραίτητη τεκμηρίωση καθώς και τα τυχόν προτεινόμενα μέτρα για την αποκατάσταση ελαττωμάτων, ελλείψεων ή κακοτεχνιών του υλικού
• Τεχνική αξιολόγηση αναφορών επιθεώρησης και εισήγηση για την ποιοτική παραλαβή του υλικού και εξοπλισμού
• Επιθεωρήσεις στις αποθήκες της εταιρείας και των εργολάβων και έκδοση των αντίστοιχων εκθέσεων για την ποιότητα των υλικών

Απαραίτητα Προσόντα

• Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού ΗΥ
• Απαραίτητη προϋπηρεσία δύο (2) ετών σε Δοκιμές Αποδοχής Υλικού (Acceptance Tests) στον κλάδο ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών
• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση Η/Υ και χειρισμού εφαρμογών MS Office.
• Συνέπεια, υπευθυνότητα και ομαδικότητα
• Ικανότητα τήρησης διαδικασιών & προθεσμιών
• Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Παροχές

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
• Συνεχής εκπαίδευση
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και δυνατότητες εξέλιξης
• Δυνατότητα ταξιδίων

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε εδώ:


https://springprofessional.secure.force.com/jobboard/QuickApplyToJob?JobId=a0W4I00000UWqBTUA1&boardName=Greece%20Staffing%20Adecco&language=el


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.