Είσοδος
Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

27/05/2022

Assistant Accountant

Λογιστήριο - Οικονομική Διεύθυνση

Πόλη ΚΙΛΚΙΣ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Η ALUMIL, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο προηγμένους τεχνολογικά βιομηχανικούς ομίλους στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου στην Ευρώπη, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:


Assistant Accountant (2022/27)


Ο/Η Assistant Accountant είναι ενεργό μέλος της ομάδας της Οικονομικής Διεύθυνσης και συγκεκριμένα του τμήματος του Λογιστηρίου, με έδρα το Κιλκίς. Η θέση αναφέρεται στον Accounting Department Manager και έχει ως σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο λογιστικών εγγραφών.


 • Μεριμνά για την έγκαιρη και έγκυρη απεικόνιση των λογιστικών εγγραφών, σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής και της φορολογικής νομοθεσίας.
 • Αναλαμβάνει τον έλεγχο και την καταχώρηση παραστατικών.
 • Αναλαμβάνει την αρχειοθέτηση των παραστατικών και την ορθή τήρηση του αρχείου του λογιστηρίου.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος/η Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2-5 ετών σε θέση λογιστή σε εταιρεία ή λογιστικό γραφείο και ενασχόληση με βιβλία Γ’ κατηγορίας
 • Πολύ καλή γνώση η/υ και της αγγλικής γλώσσας
 • Θα εκτιμηθεί η γνώση προγραμμάτων όπως Κεφάλαιο/Atlantis/SoftOne
 • Οργανωτικότητα, συνέπεια, εχεμύθεια

Παροχές

 • Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής
 • Μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με το Σύστημα Διοίκησης Απόδοσης
 • Δωρεάν μετακίνηση από και προς τη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου
 • Ιδιωτική ομαδική ασφάλιση
 • Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας