Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

27/07/2022

Υδραυλικοί - Ψυκτικοί

Τεχνικοί ΕΠΑΛ / ΙΕΚ - Βοηθοί

Πόλη ΠΑΤΡΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνικές Σχολές ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ

Περιγραφή

Ζητούνται από τεχνική εταιρεία με έδρα στην Πάτρα έμπειροι Υδραυλικοί - Ψυκτικοί.

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή ΤΕΕ (Β κύκλου) ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού ή Δίπλωμα ΙΕΚ ειδικότητας Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών(για την θέση ψυκτικού)
 • Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή ΤΕΕ (Β κύκλου) ειδικότητας Υδραυλικού(για την θέση υδραυλικού)
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια σε επισκευές – συντηρήσεις μονάδων κεντρικού κλιματισμού (για τη θέση του ψυκτικού)
 • Καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 • Γνώση Η/Υ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικότητα και οργανωτικότητα
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης