Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

12/10/2022

Βοηθός Διαχείρισης Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Διοίκηση Επιχειρήσεων - HR - Στελέχη

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Εταιρεία συμβούλων με έδρα στην Αθήνα και εξειδίκευση στο σχεδιασμό και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων αναζητά Βοηθό Διαχείρισης Επιδοτούμενων Προγραμμάτων.

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης

Αρμοδιότητες
 • Υποστήριξη στις διαδικασίες υποβολής αιτημάτων και υλοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων.
 • Επικοινωνία με τους συντελεστές των έργων και τις χρηματοδοτικές αρχές,
 • Τεχνική υποστήριξη πελατών για τα ανωτέρω προγράμματα
 • Ανάπτυξη πελατολογίου

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος
 • Αποδεδειγμένη διετής εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση έργων
 • Εμπειρία στην εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων - Μελετών βιωσιμότητας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint κ.ά.)
 • Ευχάριστη και ενθουσιώδης προσωπικότητα, προθυμία, συνέπεια

Δεξιότητες:

 • Μεθοδικότητα
 • Οργανωτική ικανότητα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης