Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

14/6/2024

Relationship Officer (Thessaly)

Διοίκηση Επιχειρήσεων - HR - Στελέχη

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η ICAP Recruitment Solutions είναι μέρος της ICAP People & Employment Solutions, του μεγαλύτερου Παρόχου Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Με περισσότερο από 50 χρόνια εμπειρίας, εξειδικευόμαστε στην αξιολόγηση και επιλογή αποφοίτων και νέων στελεχών για Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Για λογαριασμό Περιφερειακής Τράπεζας, αναζητούμε στέλεχος για την κάλυψη της θέσης:

Relationship Officer (Θεσσαλία-Τρίκαλα)

(Ref. 5022/REO/RS/GR)

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Συνεργασία με τις Μονάδες και Διευθύνσεις Διοίκησης της Τράπεζας: Εσωτερικού Ελέγχου, Μονάδα Risk, Διεύθυνση Καθυστερήσεων, Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Μονάδα IT & Operations
 • Διαχείριση επιχειρηματικών σχέσεων στα πλαίσια της πιστωτικής πολιτικής της Τράπεζας
 • Επικοινωνία με δυνητικούς και υφιστάμενους πιστοδοτικούς πελάτες (επιχειρήσεις και ιδιώτες)
 • Επισκέψεις σε επιχειρήσεις και δυνητικούς χρηματοδοτικούς πελάτες με σκοπό την ορθότερη αξιολόγηση, αποτύπωση και εκτίμηση του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων
 • Συμβολή στην ανάπτυξη υγιών χρηματοδοτικών σχέσεων, με παράλληλη ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας

Απαραίτητα Προσόντα

Προφίλ υποψηφίου:
 • Κάτοχος Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικής κατεύθυνσης, ιδανικά με ειδίκευση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα συνεκτιμηθεί
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε ανάλογη θέση εργασίας σε τραπεζικό ίδρυμα ή άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης πληροφοριακών εφαρμογών με απαραίτητη την πολύ καλή γνώση χειρισμού Excel
 • Ισχυρά επιθυμητή η εμπειρία στην εφαρμογή νέων μεθόδων, διαδικασιών και υιοθέτησης πληροφοριακών συστημάτων
 • Ομαδικό πνεύμα, δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Προσήλωση στην επίτευξη στόχων, ποιοτικών και ποσοτικών
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια στις οδηγίες και κατευθύνσεις της Τράπεζας
 • Οργανωτικότητα, ικανότητα εργασίας βάσει διαδικασιών, με απαραίτητη την τήρηση των αρχών και αξιών του Οργανισμού
 • Ικανότητα παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και αξιοπιστίας σε περιβάλλον πίεσης και αλλαγών

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό μισθό και παροχές (πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εταιρικό κινητό)
 • Προοπτικές εξέλιξης

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.