Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

03/03/2023

Brand Ambassador (Έδρα Λαμία)

Marketing - Διαφήμιση - Επικοινωνία

Πόλη ΛΑΜΙΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής καπνοβιομηχανίας , αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:


Brand Ambassador (Έδρα Λαμία)


Περιγραφή Θέσης:

• Εβδομαδιαίος προγραμματισμός των ενεργειών προώθησης
• Επικοινωνία με τα σημεία λιανικής για τον συντονισμό των ενεργειών προώθησης και πώλησης
• Τήρηση ημερήσιων και εβδομαδιαίων reports
• Διεκπεραίωση των προωθητικών ενεργειών
• Παρακολούθηση και διαχείριση stock
• Άμεση λύση έκτακτων θεμάτων που μπορεί να προκύψουν σε καταναλωτές και αντικαταστάσεις προϊόντων

Απαραίτητα Προσόντα

• Απόφοιτος/η Λυκείου/ΙΕΚ/ΑΤΕΙ/ΑΕΙ
• Επιθυμητή εμπειρία σε πώληση και προώθηση προϊόντων
• Καλή γνώση αγγλικών
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ
• Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
• Ευχέρεια στη διαμόρφωση καλών και σταθερών επαγγελματικών σχέσεων
• Άνεση στην επικοινωνία

Παροχές

• Πλήρες πακέτο αποδοχών & bonus επίτευξης στόχων
• Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό και tablet
• Κάλυψη εταιρικών εξόδων
• Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας & συνεχής εκπαίδευση