Είσοδος
14/09/2022

Εργάτες/τριες Γενικών Καθηκόντων (Σαλαμίνα)

Παραγωγή - Εργάτες - Τεχνίτες

Πόλη ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Εργάτες/τριες Γενικών Καθηκόντων (Σαλαμίνα)


Περιγραφή Θέσης
Οι υποψήφιοι που θα αναλάβουν τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, θα είναι υπεύθυνοι για υποστηρικτικές εργασίες ( στήσιμο ραφιών, τακτοποίηση προϊόντων, παραλαβή και ταξινόμηση εμπορευμάτων, οργάνωση αποθήκης)

Απαραίτητα Προσόντα

• Απόφοιτοι Λυκείου
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε γενικές τεχνικές και υποστηρικτικές εργασίες
• Όρεξη και κίνητρο για εργασία
• Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
• Ομαδικότητα, ταχύτητα και συνέπεια

Παροχές

• Πλήρες πακέτο αποδοχών
• Πρωινό σταθερό ωράριο εργασίας


Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε εδώ:


https://springprofessional.secure.force.com/jobboard/QuickApplyToJob?JobId=a0W4I00000XFJY3UAP&boardName=Greece%20Staffing%20Adecco&language=el


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Αίτηση - Αποστολή Βιογραφικού

Πατήστε "Αποστολή Βιογραφικού" και θα μεταφερθείτε στη Σελίδα της εταιρείας.