Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

13/9/2022

Ηλεκτρολόγος / Μηχανολόγος Μηχανικός (Τμήμα FM)

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Η Redex Α.Ε ζητά να προσλάβει Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό για την κάλυψη θέσης του τμήματος Facility Management.

Αντικείμενο Εργασίας
 • Κοστολόγηση ηλεκτρολογικών εργασιών.
 • Προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών εγκατάστασης.
 • Έρευνα αγοράς υλικών/ προμηθειών.
 • Επικοινωνία με προμηθευτές, υπεργολάβους, μηχανικούς, μελετητές.
 • Προσδιορισμός όλων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων των εργασιών.
 • Σύνταξη οικονομο-τεχνικών προσφορών.
 • Προετοιμασία συμβάσεων προμηθευτών και υπεργολάβων.
 • Συλλογή, ομαδοποίηση και αρχειοθέτηση εγγράφων και παραστατικών ανά έργο.
 • Προετοιμασία εγγράφων και φακέλων για την πιστοποίηση-κλείσιμο των εργασιών.
 • Απομακρυσμένη διαχείριση ομάδων συντήρησης.
 • Απομακρυσμένη διαχείριση ομάδων κατασκευής για την επίτευξη του επιθυμητού χρονοδιαγράμματος.
 • Προετοιμασία τεχνικών εκθέσεων για όλα τα στάδια των εργασιών και ενημέρωση των αρμόδιων τμημάτων για την πορεία των εργασιών.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος/η ΑΕΙ, ΤΕΙ (Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση MS Office
 • 5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση AutoCad
 • Γνώση της νομοθεσίας και μελετών για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια