Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

6/6/2023

Υπάλληλος βάρδιας εξυπηρέτησης λιμένα

Παραγωγή - Εργάτες - Τεχνίτες

Πόλη ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ

Ο νέος/α υποψήφιος είναι υπεύθυνος/η για τα παρακάτω:
 • Εποπτεία του συνόλου των λιμενικών υποδομών της Μαρίνας Αθηνών
 • Παρακολούθηση της ομαλής και εύρυθμης διαδικασίας ελλιμενισμού και κινήσεων των σκαφών αναψυχής
 • Παροχή βοήθειας στην πρόσδεση των σκαφών με τη χρήση λέμβου υπηρεσίας
 • Συντήρηση του λιμενικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, του αγκυροβολίου, πλωτών μέσων και λοιπού εξοπλισμού της Μαρίνας Αθηνών
 • Καταγραφή και ενημέρωση για αφίξεις/αναχωρήσεις σκαφών
 • Χρήση ασύρματης επικοινωνίας (VHF)
 • Μέλος ομάδας αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών (π.χ θαλάσσια ρύπανση) σύμφωνα με τα εκάστοτε εν ισχύ σχέδια έκτακτης ανάγκης

Απαραίτητα Προσόντα

Απαιτούμενες Δεξιότητες, Γνώσεις και Εμπειρία:
 • Άδεια χειριστή ταχυπλόου
 • Ναυτοσύνη
 • Πελατοκεντρική συμπεριφορά
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας θα αξιολογηθεί ως επιπλέον προσόν
Να επισημάνουμε ότι η θέση εργασίας περιλαμβάνει εβδομαδιαίο κυλιόμενο ωράριο.

Παροχές

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.