Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

26/10/2022

Εργατοτεχνίτες για έργα Οδοποιίας και Σήμανσης οδών

Παραγωγή - Εργάτες - Τεχνίτες

Πόλη ΒΕΡΟΙΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Από Ανώνυμη Τεχνική και Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ηγέτιδα στον τομέα κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων οδικής ασφάλειας, ζητούνται ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ με σκοπό να απασχοληθούν σε έργα οδοποιίας και σήμανσης οδών στα πλαίσια δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Εμπειρία στο χειρισμό μηχανημάτων έργου,
 • Προϋπηρεσία στην κατασκευή δημοσίων έργων
 • Εργάτης γενιών καθηκόντων κατασκευαστικών έργων,
 • Δίπλωμα οδήγησης C (Γ' επαγγελματικό),
 • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών σ' όλη την ελληνική επικράτεια,
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων,
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας.

Παροχές

 • Θέση πλήρους απασχόλησης,
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών,
 • Πλήρης κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής σε ταξίδια εργασίας εκτός έδρας,
 • Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης.