Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

02/05/2023

Στελέχη Back-Office

Ναυτιλία

Πόλη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Η Mellon Technologies επιθυμεί να προσλάβει Υπάλληλους Γραφείου για λογαριασμό
μεγάλου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού στις εγκαταστάσεις του
στην περιοχή της Αθήνας.


Αρμοδιότητες:

- Διαχείριση ναυτιλιακών δανείων.
- Διαχείριση και επεξεργασία εξασφαλίσεων ναυτιλιακών δανείων.
- Εξέταση, σχολιασμός και διαπραγμάτευση διοικητικών και λειτουργικών θεμάτων Δανειακών Συμβάσεων/παρατάσεων/τροποποιήσεων και εξασφαλίσεων δανείων (παρακολούθηση ασφάλισης σκαφών).
- Επαλήθευση θέσεων δανείων και διεκπεραίωση δανείων, συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων, ανανεώσεων, απαιτήσεων τόκων και προμηθειών.
- Εισαγωγή δανείων και όλων των σχετικών εξασφαλίσεων στα συστήματα της Τράπεζας.
- Παρακολούθηση όλων των δαπανών που σχετίζονται με το δάνειο (χρεωστικά σημειώματα, κ.λπ.) και συμφωνία με το Λογιστήριο της Τράπεζας.
- Αναφορές / Reporting.

Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητα Προσόντα:

- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής
- Οργανωτικές, επακόλουθες, διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
- Δυνατότητα ενεργητικής διαχείρισης μεγάλου όγκου και έκτασης διαφόρων καθημερινών εργασιών.
- Λεπτομερής προσανατολισμός.
- Ικανότητα τήρησης προθεσμιών και εργασίας υπό πίεση.
- Ικανότητα στη γρήγορη εκμάθηση νέων διαδικασιών, σύνθετων προϊόντων, νέων συστημάτων πληροφορικής κ.λπ.
- Επαγγελματική εμπειρία 3-4 ετών σε μονάδες Διαχείρισης Δανείων Τράπεζας ή/και οποιαδήποτε άλλη σχετική τραπεζική εμπειρία.
- Ιδανικά εργασιακή εμπειρία στον τομέα της ναυτιλίας, που θα θεωρηθεί σημαντικό πλεονέκτημα.