Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

05/10/2022

Διοικητικός Υπάλληλος-Υπεύθυνος Μονάδας

Διοίκηση Επιχειρήσεων - HR - Στελέχη

Πόλη ΓΛΥΦΑΔΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Ιατρική εταιρία με έδρα την Αθήνα,
Ζητά να προσλάβει έμπειρο Διοικητικό Υπάλληλο,
Ως Υπεύθυνο Μονάδας

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο ή/ και Μεταπτυχιακό τίτλο Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
• Εμπειρία σε θέση ανάλογης ευθύνης στον Ιατρικό Κλάδο θα θεωρηθεί προσόν
• Προσανατολισμό στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
• Διοικητικές & Οργανωτικές ικανότητες
• Ευχέρεια χρήσης προγραμμάτων Microsoft Office
• Ικανότητα αποτελεσματικής διοίκησης και στελέχωσης του ανθρώπινου δυναμικού και διαχείριση έκτακτων αναγκών
• Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και πνεύμα συνεργασίας.
• Ευελιξία μετακίνησης σε άλλο κατάστημα
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Παροχές

• Εκπαίδευση και Υποστήριξη
• Διαρκή εξέλιξη σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση
• Σταθερό πακέτο αποδοχών
• Άριστο περιβάλλον εργασίας

Η διαχείριση των βιογραφικών είναι πλήρως εναρμονισμένη με τη νομοθεσία για την Προστασία προσωπικών δεδομένων