Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

15/03/2023

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Γραμματειακή Υποστήριξη - Υπάλληλοι Γραφείου

Πόλη ΡΙΖΑΡΙ | ΕΔΕΣΣΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Εταιρεία με αντικείμενο την "Επεξεργασία Προϊόντων Σφαγής" και έδρα στο Ριζάρι Έδεσσας ζητά να προσλάβει Υπάλληλο γραφείου με γνώσεις εμπορικής διαχείρισης

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. 

Απαραίτητα Προσόντα

-Διάθεση για εργασία
-Δίπλωμα Β' Κατηγορίας 

-Εμπειρία στην καταχώρηση παραστατικών
-Άριστη Χρήση Η/Υ
-Καλή γνώση Αγγλικών
-Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις