Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

11/08/2022

Εποχικός Υπάλληλος Βιβλιοπωλείου

Πωλήσεις Λιανικής - Merchandising

Πόλη ΙΛΙΟΝ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Ζητείται Εποχικός Υπάλληλος Βιβλιοπωλείου για το κατάστημα Nakas Book House εντός του εμπορικού κέντρου Escape Center, στο Ίλιον.

Θέση εργασίας πλήρους, εποχιακής απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα

Εμπειρία στην πώληση - Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί υπόψη
Ικανότητα επικοινωνίας και προσανατολισμός στον πελάτη
Οργανωτικότητα και συνέπεια
Καλή χρήση Η/Υ και office
Χρήση ERP- Σχετική γνώση θα συνεκτιμηθεί