Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

8/5/2024

Πολιτικός Μηχανικός - QHSE Engineer

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. (www.exyppsamaras.gr) με την ιδιότητά της ως ΕΞΥΠΠ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας, Ποιότητας & Περιβάλλοντος, συμμετέχοντας στα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα της Ελλάδας.

Στα πλαίσια της συνεχούς της ανάπτυξης, ζητεί να εντάξει στο δυναμικό της:

Πολιτικό Μηχανικό για τη θέση QHSE Engineer, σε κατασκευαστικό έργο στην περιοχή της Κοζάνης.

Τα βασικά καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:

 • την άσκηση καθηκόντων Συντονιστή Ασφάλειας & Υγείας / Τεχνικού Ασφαλείας
 • την επίβλεψη εφαρμογής των κανόνων Ασφάλειας, Υγείας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος στο πεδίο του έργου
 • την επί τόπου επιθεώρηση των θέσεων εργασίας από πλευράς Ασφάλειας, Υγείας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος και την αναφορά οποιασδήποτε παράλειψης των μέτρων υγείας και ασφάλειας
 • την πρόταση μέτρων και λύσεων σε θέματα Ασφάλειας, Υγείας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος και την παρακολούθηση εφαρμογής και λήψεως αυτών
 • τη συμμετοχή στα προγράμματα εκπαιδεύσεων
 • τη συμμετοχή στα QHSE meetings

Απαραίτητα Προσόντα

 •  Να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 2 έτη από την κτήση του πτυχίου για ΑΕΙ και αντίστοιχα 5 για ΤΕΙ
 •  Να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία σε κατασκευαστικά έργα
 •  Να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία στους ανωτέρω τομείς
 •  Απαραίτητη πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ
 •  Να είναι κάτοχοι ΙΧ
 •  Η οργανωτικότητα, η εργατικότητα, η ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης

Παροχές

 • Εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση και καθοδήγηση
 • Συνεχής υποστήριξη από το τμήμα τεχνικών έργων της εταιρείας

Αποστολή βιογραφικών με αναφορά σε κωδ. θέσης ΤΑ 085