Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

09/12/2022

Μηχανολόγος Μηχανικός (Π.Ε. ή Τ.Ε.)

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Από την τεχνική εταιρία ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. με έδρα τη Θεσ/νίκη ζητείται Μηχανολόγος μηχανικός (Π.Ε. ή Τ.Ε.) για μόνιμη απασχόληση στην κατασκευή και διαχείριση έργων.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου (Π.Ε ή Τ.Ε.) Μηχανολόγου μηχανικού, ελληνικού ή ισότιμου πανεπιστημίου της αλλοδαπής 
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής, MS Office και AutoCAD 
 • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στην σύνταξη κοστολογήσεων, επιμετρήσεων, προμετρήσεων, πιστοποιήσεων και ΑΠΕ 
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 • Ικανότητα και προθυμία για εργασία σε απαιτητικό περιβάλλον, αυξημένες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
 • Κατοχή διπλώματος οδήγησης και Ι.Χ.

Επιθυμητά προσόντα: 

 • Επαγγελματική εμπειρία στην κατασκευή και διαχείριση έργων που απευθύνονται στην βιομηχανία
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι, κατά προτίμηση σε σχετικό με την απασχόληση αντικείμενο 
 • Πρόσθετες ξένες γλώσσες 
 • Οργανωτικές δεξιότητες, ικανότητα σχεδιασμού, συντονισμού και υλοποίησης εργασιών 
 • Αποφασιστικότητα και ικανότητα ανάληψης προσωπικής ευθύνης για την επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας που πληρούν αυστηρές προθεσμίες

Παροχές

Προσφέρονται: 

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
 • Συνεχής εκπαίδευση 
 • Ανάπτυξη σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον 
 • Ευκαιρίες εξέλιξης