Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

30/11/2022

Συνεργάτης Επιστημονικής Ενημέρωσης - Ηράκλειο Κρήτης

Πωλήσεις Λιανικής - Merchandising

Πόλη ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη, της αναζητά ένα άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:


Συνεργάτης Επιστημονικής Ενημέρωσης - Ηράκλειο Κρήτης


Περιγραφή Θέσης

• Επιστημονική ενημέρωση προϊόντων στον φαρμακοποιό και τους βοηθούς
• Διαπραγμάτευση με τον φαρμακοποιό για να πεισθεί για την τοποθέτηση
του διαφημιστικού υλικού
• Merchandizing σε προϊόντα της εταιρείας μας
• Πώληση πακέτου προϊόντων σε προσφορά σε συγκεκριμένα φαρμακεία
• Καταγραφή και παρακολούθηση του ανταγωνισμού
• Συμπλήρωση ερωτηματολογίου σε tablet μετά από κάθε επίσκεψη σχετικά με την
εικόνα των προϊόντων μας μέσα στο φαρμακείο
• Διανομή δειγμάτων σε φαρμακοποιό/βοηθό

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. κατά προτίμηση σε θετικές επιστήμες ή επιστήμες υγείας
• Προηγούμενη εμπειρία στο χώρο
• Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας και δημιουργίας αποτελεσματικών
διαπροσωπικών σχέσεων
• Ευχάριστος και δυναμικός χαρακτήρας
• Οργανωτικές ικανότητες και προσωπική ευελιξία
• Δυνατότητα διανυκτέρευσης σε πόλεις εντός νησιού
• Γνώση χρήσης Η/Υ
• Γνώση Αγγλικών
• Δίπλωμα οδήγησης
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους)

Παροχές

• Πλήρες πακέτο αποδοχών και ασφάλισης
• Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
• Εταιρικό τηλέφωνο & αυτοκίνητο

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.