Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

14/6/2015

Συνεργάτης / Συνεργάτιδα Τομέα Αλιείας

Διοίκηση Επιχειρήσεων - HR - Στελέχη

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Περιβαλλοντική οργάνωση στο πλαίσιο ανάπτυξης των σχετικών δραστηριοτήτων της, αναζητεί Συνεργάτη / Συνεργάτιδα Τομέα Αλιείας πλήρους απασχόλησης, με έδρα την Αθήνα.

Περιγραφή θέσης

Υλοποίηση των δράσεων που σχετίζονται με θαλάσσια αλιεία σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος βελτίωσης βιωσιμότητας αλιευτικού στόλου και ενός ευρωπαϊκού προγράμματος μείωσης απορρίψεων.

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως 24 Ιουνίου 2015.

Απαραίτητα Προσόντα

 Απαραίτητα προσόντα

·       Εμπειρία σε προγράμματα σχετικά με αλιεία, καθώς και σε συνεργασίες με αλιείς

·       Πολύ καλή γνώση της ελληνικής αλιείας

·       Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό αντικείμενο

·       Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά

·       Άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ

·       Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων και εργασίας εκτός έδρας

Επιθυμητά προσόντα

·       Γνώση του σχετικού εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου και πολιτικών της αλιείας

·       Δεύτερη ξένη γλώσσα

·       Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων