Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

14/6/2024

Quality Assistant

Διοίκηση Επιχειρήσεων - HR - Στελέχη

Πόλη ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΜΑΝΔΡΑ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

H SARMED, πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο των logistics (3PL) αναζητά να καλύψει θέση Quality Assistant. Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναφέρεται στον Quality Manager και θα υποστηρίζει την τήρηση όλων των διαδικασιών και ποιοτικών προδιαγραφών του έργου ευθύνης του, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

Περιγραφή θέσης:

 • Διασφαλίζει την τήρηση κανόνων Υγείας και Ασφαλείας της εγκατάστασης
 • Συνεργάζεται με τον Τεχνικό Ασφαλείας για τη διερεύνηση θεμάτων ευθύνης του
 • Συμμετέχει σε επιθεωρήσεις για θέματα Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας
 • Προτείνει και παρακολουθεί διορθωτικές ενέργειες
 • Δημιουργεί αναφορές για θέματα Ποιότητας και Υγείας και Ασφάλειας & διατηρεί ηλεκτρονικά ή φυσικά αρχεία
 • Διεξάγει ελέγχους ποιότητας και αναφέρει/καταγράφει σχετικές μη συμμορφώσεις με βάση τις προδιαγραφές που έχουν δοθεί

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με κατεύθυνση Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας ή Δημόσιας Υγείας
 • Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης για τουλάχιστον 1 έτος
 • Επιθυμητή η γνώση Διεθνών Προτύπων Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία
 • Εξοικείωση με πληροφοριακά συστήματα ERP και MS Office
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Ο/Η υποψήφιος/α  θα πρέπει να διαθέτει:

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες & ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Ευσυνειδησία, συνέπεια & αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Οργανωτικές ικανότητες