Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

19/2/2024

Σύμβουλος Πωλήσεων VODAFONE

Πωλήσεις Λιανικής - Merchandising

Πόλη ΛΕΥΚΑΔΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η Vodafone αναζητά συμβούλους πωλήσεων με σκοπό την στελέχωση και ανάπτυξη ομάδας πωλήσεων στην Λευκάδα. Η ομάδα θα συμβάλει στη διεύρυνση του οικιακού πελατολογίου της εταιρείας, παρέχοντας και προωθώντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ενισχύοντας τις σχέσεις εμπιστοσύνης με το κοινό που απευθύνεται.

Περιγραφή θέσης
 • Καθημερινή επικοινωνία και προγραμματισμός συναντήσεων με νέους και υφιστάμενους πελάτες.
 • Διερεύνηση αναγκών, παραθέτοντας τις ιδανικότερες λύσεις στους συνδρομητές.
 • Αξιολόγηση και καταγραφή των υφιστάμενων υπηρεσιών του πελατολογίου.
 • Καθοδήγηση και εκπαίδευση των συνδρομητών στις νέες τεχνολογίες.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος/η Λυκείου (Επιθυμητό ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ)
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία, οργάνωση και σωστή διαχείριση χρόνου
 • Προϋπηρεσία σε πωλήσεις θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 895€ (μικτές αποδοχές).
 • Επιπλέον μηνιαία bonus βάση επίτευξης στόχων
 • Ψηφιακά εργαλεία (επαγγελματικό tablet & κινητό)
 • Προνόμια και εκπτώσεις στις υπηρεσίες του οργανισμού
 • Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη σε νέα προϊόντα και τεχνολογίες
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων
 • Προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης εντός του οργανισμού
 • Η πρόσληψη θα γίνει μέσω συμβεβλημένου συνεργάτη της Vodafone.