Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

21/5/2024

MSC Service Center Greece: Data Processing Specialist

Ναυτιλία

Πόλη ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Περιγραφή

Embark on an exciting journey with MSC Service Center Greece!
We are actively seeking passionate university graduates eager to step into dynamic data processing roles.

Your Role: Join our vibrant team, where your role goes beyond mere data entry. You will engage in extensive communication with MSC Agencies all around the world and our Headquarters, becoming a vital link in our global network.

Απαραίτητα Προσόντα

Skills & Requirements:

  • Oral and written English proficiency
  • Microsoft Office 365 knowledge
  • Eagerness to work in a collaborative, team-oriented environment
  • Flexibility to work in shifts, adapting to global time zones

Παροχές

Your Growth Path:

At MSC, we don't just offer a job; we promise a career path filled with learning and development opportunities. From comprehensive initial training to ongoing educational initiatives, we are committed to your professional development. Our induction classes are designed to seamlessly integrate you into our way of life at MSC.

By joining MSC, you become part of a family of over 150,000 employees worldwide. At MSC, the world's leading shipping company, the possibilities are endless. We offer a vibrant, multicultural environment where your ideas are valued, and your personal growth is as much a priority as professional development.

Take the leap – join MSC Service Center Greece and shape your future with us!