Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

11/08/2022

Waiter / Σερβιτόρος

Τουρισμός - Ξενοδοχεία

Πόλη ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

O όμιλος ξενοδοχείων Αcrotel Hotels & Villas στη Σιθωνία Χαλκιδικής

επιθυμεί να προσλάβει για την σεζόν 2022

 Σερβιτόρο / Σερβιτόρα

Περιγραφή Θέσης

 • Εξυπηρέτηση των πελατών σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρίας
 • Σωστή διαχείριση των λογαριασμών
 • Φροντίδα του εξοπλισμού του ξενοδοχείου 
 • Διατήρηση ενός καθαρού και τακτοποιημένου χώρου εργασίας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Ευχάριστη και άριστη επικοινωνιακή προσωπικότητα .
 • Ομαδικό πνεύμα, ικανότητα εργασία υπό πίεση.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας .
 • Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Διαμονή - Διατροφή