Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

04/11/2022

Εργάτες Χωματουργικών Εργασιών

Παραγωγή - Εργάτες - Τεχνίτες

Πόλη Γερμανία
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Από το γραφείο ευρέσεως εργασίας HRS (Human Resources Solutions) ζητούνται Εργάτες Χωματουργικών Εργασιών πλήρους απασχόλησης για εργασία στη Γερμανία, για λογαριασμό πελάτη μας τεχνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη με κύριο αντικείμενο την εγκατάσταση δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας οπτικών ινών.

Η ημερομηνία έναρξης απασχόλησης των υποψηφίων θα είναι από τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου

Απαραίτητα Προσόντα

  • Επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία σε εργοτάξιο – χωματουργικά - οικοδομικά
  • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και λειτουργίας σε ομάδα
  • Οργάνωση, μεθοδικότητα, συνεργασία, αποτελεσματικότητα

Παροχές

  • Πακέτο μετεγκατάστασης - Η διαμονή του προσωπικού κλείνεται από την Εταιρεία και καλύπτεται από αυτή.
  • Ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης
  • Ασφάλιση & ιατρική περίθαλψη - Ιατροφαρμακευτική κάλυψη & κάλυψη εργατικών ατυχημάτων
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Επιπλέον παροχές
  • Κάλυψη εισιτηρίων