Είσοδος
Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

26/11/2021

Art Shop Manager/Store Manager

Πωλήσεις Λιανικής - Merchandising

Πόλη ΚΕΝΤΡΟ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Περιγραφή

Η Trenkwalder για λογαριασμό εταιρείας πελάτη της στον χώρο των αντικειμένων τέχνης αναζητά:

Art Shop Manager/Store Manager


Αρμοδιότητες


• Καθημερινές λειτουργικές δραστηριότητες του καταστήματος και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης
• Διαχείριση των εγκαταστάσεων των χώρων και για τη συντήρηση του εξοπλισμού
• Εκπαίδευση, ενημέρωση και συντονισμό της ομάδας και των εμπλεκόμενων τμημάτων, με σκοπό της επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών
• Τήρηση αρχείου των στοιχείων των εργαζομένων & διαμόρφωση των προγραμμάτων εργασίας.
• Διαχείριση παραγγελιών, εμπορευμάτων, έλεγχος stock και αναπλήρωση των αποθεμάτων/ Reporting
• Προετοιμασία ετήσιου και μηνιαίου προϋπολογισμού & προγραμματισμός δαπανών
• Διαχείριση οικονομικών/λογιστικών διαδικασιών και επεξεργασία- καταχώρηση τιμολογίων για όλες τις εισαγωγικές συναλλαγές
• Παρακολούθηση πληρωμών προμηθευτών
• Διαχείριση συμβολαίων με καλλιτέχνες και συνεργάτες
• Διαμόρφωση τιμολογιακών πολιτικών
• Στρατηγική συμπεριφοράς και προσέγγισης των επιχειρήσεων για την τοποθέτηση των προϊόντων
• Εξυπηρέτηση μεγάλων πελατών και συνεργασίες B2B.

Απαραίτητα Προσόντα


Απαραίτητα Προσόντα:

• Επαγγελματική εμπειρία 3-4 έτη στον χώρο των πωλήσεων.
Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν, εάν ο υποψήφιος είχε προηγούμενη ενασχόληση με έπιπλα, αντικείμενα design
• Επικοινωνιακές δεξιότητες πωλήσεων και διαπραγμάτευσης
• Πελατοκεντρική προσέγγιση
•Συνέπεια, υπευθυνότητα, στρατηγική σκέψη, στοχοθεσία και ομαδικό πνεύμα
• Επαγγελματική εξοικείωση στη χρήση MS Office και Outlook, MS teams
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και προφορικό λόγο
• Γνώση ταμειακών ή επιχειρησιακών προγραμμάτων εμπορικής διαχείρισης/ ERP και εξαγωγής reporting

Παροχές

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Αξιοκρατικό περιβάλλον


Προοπτικές εξέλιξης